O b o r o v é

i n f o r m a č n í

c e n t r u m    p r o

z d r a v o t n i c t v í

Medica info, s.r.o.
Senovážné nám. 23
110 00  Praha 1
Tel./Fax.: 224 236 214
  224 229 192

Email:medicainfo@medicainfo.cz
http:   www.medicainfo.cz

* vydavatel "Katalogu zdravotnických potřeb a jejich dodavatelů v ČR"
MEDICA INFO (publikace, PC, Internet)
* informační činnost včetně průzkumu trhu v oblasti zdravotnictví
* poradenské a konzultační služby
* zprostředkování komplexní prezentace včetně propagačních, inzertních a reklamních služeb
   
 
 
Katalog zdravotnických potřeb a jejich dodavatelů v ČR: