Oborový rejstřík


1PŘÍSTROJOVÁ ZDRAVOTNICKÁ TECHNIKA A SPOTŘEBNÍ PŘÍSTROJOVÝ MATERIÁL
1.1Radiodiagnostika a nukleární medicína
1.1.1angiografické a skiaskopické systémy
1.1.2skiagrafické systémy včetně mammografie
1.1.3mobilní rtg
1.1.4počítačová tomografie (CT) a magnetická rezonance
1.1.5ultrazvukové přístroje a sondy
1.1.6stomatologické rtg
1.1.7vyvolávací automaty včetně vybavení temných komor, multiskopy a negatoskopy
1.1.8kazety, filmy, chemikálie
1.1.9měřicí přístroje pro rtg pracoviště a speciální ochranné pomůcky
1.1.10nukleární medicína
1.2Kardiologie a neurologie
1.2.1elektrokardiografy (EKG) včetně elektrod, registračních a termocitlivých papírů
1.2.2Holterovací zařízení
1.2.3zařízení pro ergometrii
1.2.4kardiostimulátory
1.2.5intenzivní diagnostika (hemodynamika a elektrofyziologie)
1.2.6elektromyografy (EMG)
1.2.7elektroencefalografy (EEG)
1.2.8monitoravací systémy
1.2.9jiné zobrazovací a funkční diagnostické přístroje
1.3Endoskopie, bronchoskopie a spirometrie
1.3.1flexibilní endoskopie - ezofago a gastroduodenoskopy
1.3.2colonoskopie - rektoskopy a fibroskopy
1.3.3urologické endoskopy a systoskopy
1.3.4laparoskopy a arthroskopy
1.3.5hysteroskopy
1.3.6bronchoskopy a thorakoskopy
1.3.7jiné endoskopy včetně příslušenství
1.3.8zdroje studeného světla
1.3.9spirometry
1.4Anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče
1.4.1narkotitační přístroje
1.4.2laryngoskopy
1.4.3dýchací přístroje a ventilátory
1.4.4dýchací přístroje a ventilátory
1.4.5defibrilátory
1.4.6monitory vitálních funkcí
1.4.7infuzní pumpy a dávkovače
1.4.8odsávačky
1.4.9inkubátory
1.5Chirurgie
1.5.1HF přístroje a koagulační sstémy
1.5.2elektrochirurgické a kryochirurgické přístroje a kautery
1.5.3chirurgické lasery
1.5.4pojízdné rtg přístroje s C - ramenem
1.5.5opreční stoly, křesla a lampy
1.5.6operační mikroskopy
1.5.7jiné přístroje a zařízení pro chirurgická pracoviště
1.5.8záznamová audiovizuální technika
1.6Přístroje pro podporu a náhradu orgánů
1.6.1přístroje pro hemodyalýzu a hemoperfuzi
1.6.2jiné přístroje pro podporu a náhradu orgánů
1.7Léčebná rehabilitace, fyziatrie a akupunktura
1.7.1elektroléčba
1.7.2radioterapie
1.7.3magnetoterapie
1.7.4mechanoterapie
1.7.5ultrazvuk
1.7.6diatermie
1.7.7terapeutické lasery
1.7.8infračervené a ultrafialové lampy
1.7.9balneologie a hydroterapie (vodoléčba)
1.7.10elektro-akupunkturní přístroje a stimulátory
1.8Všeobecné laboratorní přístroje
1.8.1centrifugy
1.8.2váhy a předvážky
1.8.3termostaty, třepačky a míchačky
1.8.4mikroskopy
1.8.5spektrometry, fotometry, kolorimetry
1.8.6myčky na nástroje a sklo
1.8.7chladicí a mrazicí zařízení
1.8.8pH-metry, konduktometry
1.8.9pipety, tirátory
1.8.10diagnostika, labochemikálie a reagencie
1.9Speciální laboratorní přístroje
1.9.1biochemické analyzátory a analyzárory krevních plynů a iontů
1.9.2plynová a kapalinová chromatografie
1.9.3elektroforetické soupravy
1.9.4glukometry, osmometry a ostatní přístroje pro biochemické laboratoře
1.9.5počítače krvinek, koagulometry a ostatní přístroje pro hematologické laboratoře
1.9.6přístroje pro histologické laboratoře
1.9.7imunologické analyzátory
1.9.8diagnostické soupravy, antiséra a protilátky
1.9.9flowcytometry, luminometry, fluorometry a ostaní přístroje pro imunologické laboratoře
1.9.10bilogické analyzátory, diagnostické soupravy a ostatní přístroje pro mikrobiologické laboratoře
1.10Stomatologie
1.10stomatologické soupravy a křesla
1.10mikrovrtačky a mikromotorky
1.10vytvrzovací lampy a ultrazvukové čističky
1.10přístroje pro chirurgickou stomatologii
1.10stomatologické lasery
1.10dentální sterilizátory a autoklávy
1.10laboratorní přístroje
1.10keramické a vypalovací pece
1.10licí aparáty
1.10speciální laboratorní stoly a zařízení
1.11Jiná přístrojová technika (oční, ORL, kožní, gynekologie atd.)
1.11oční diagnostika - fokometry, perimetry, šterbinové lampy, bezkontaktní tonometry, oftalmoskopy, reffraktory apod.
1.11oční chirurgie - operační mikroskopy apod.
1.11ORL - audiometry, analyzátory, laryngoskopy a ortoskopy
1.11dermatologie - mikroskopy, diagnostické a výkonové přístroje apod.
1.11plastická chirurgie - lasery, operační mikroskopy apod.
1.11ambulantní gynekologie - kolposkopy apod.
1.11chirurgická gynekologie
1.11ostatní
1.12Destilace, sterilizace a dezinfekce
1.12destilační přístroje
1.12autoklávy a vyvíječe par
1.12sterilizátory horkovzdušné
1.12sterilizátory parní
1.12sterilizátory etylenoxidové
1.12sterilizátory formaldehydové
1.12sterilizátory olejové
1.12germicidní zářiče a bakteriocidní lampy
1.12biologické a chemické indikátory sterilizace, obalové materiály pro sterilizaci
1.12čisticí a dezinfekční přístroje
2ZÁKLADNÍ ZDRAVOTNICKÉ VYBAVENÍ A ZABEZPEČENÍ PROVOZU ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ
2.1Zdravotnický nábytek
2.1.1nemocniční lůžka a vyšetřovací stoly a lehátka
2.1.2nemocniční stolky a vozíky
2.1.3sedačky, křesla a stoličky
2.1.4skříně a skříňky
2.1.5vybavení ordinací a čekáren
2.1.6speciální laboratorní nábytek
2.1.7ostatní nemocniční nábytek
2.2Zdravotnické prádlo a oblečení
2.2.1zdravotnické ložní prádlo
2.2.2pacientské prádlo
2.2.3zdravotnické oblečení
2.2.4zdravotnická obuv
2.2.5operační oblečení a pomůcky
2.2.6speciální oblečení a pomůcky
2.3Osvětlovací a dorozumívací zařízení
2.3.1základní a doplňkové osvětlení
2.3.2operační lampy
2.3.3vyšetřovací lampy a reflektory
2.3.4bakteriocidní lampy
2.3.5dorozumívací zařízení
2.4Základní zdravotnické přístrojové vybavení a pomůcky
2.4.1přístroje křísicí
2.4.2teploměry a lihometry
2.4.3fonendoskopy
2.4.4tonometry
2.4.5pacientské váhy a míry
2.4.6infuzní, transfuzní a sedimentační stojany
2.4.7sterilizační bubny a kontejnery
2.4.8lékarničky
2.5Nástroje
2.5.1vyšetřovací nástroje a pátradla
2.5.2laboratorní nástroje
2.5.3chirurgické nástroje
2.5.4gynekologické a porodnické nástroje
2.5.5dentální nástroje
2.5.6jiné speciální nástroje
2.6Přeprava imobilních pacientů
2.6.1vrtulníky a speciální vozy záchranné služby
2.6.2sanitní vozy a příslušenství
2.6.3pojízdná a transportní lůžka, zvedáky
2.6.4elektrické a mechanické invalidní vozíky a křesla
2.6.5dětské vozíky a kočárky
2.6.6manipulační podložky a pomůcky
2.6.7klozetová křesla
2.6.8servis přepravních prostředků
2.7Servis zdravotnické techniky
2.7.1montáž a servis rtg techniky
2.7.2montáž a servis elektroniky
2.7.3montáž a servis dialyzační techniky
2.7.4montáž a servis dentální techniky
2.7.5montáž a servis sterilačních a tlakových nádob
2.7.6montáž a servis ostatní přístrojové techniky
2.7.7elektrické revize a tlakové zkoušky
2.7.8úřední kalibrace lékařských přístrojů
2.7.9měření, kontrola a revize rtg pracovišť
2.8Provozní zabezpečení zdravotnických zařízení
2.8.1rozvod a dodávky medicinálních plynů
2.8.2chladcí a mrazicí zařízení a boxy
2.8.3klimatizace a zařízení pro úpravu vzduchu
2.8.4vytápění
2.8.5úpravy a čističky vody
2.8.6hygienické služby
2.8.7prostředky sanitární techniky a hygieny
2.8.8prostředky pro uchování a likvidaci odpadů
2.8.9manipulační a skladovací technika
2.8.10zařízení pro zdravotnické zásobování
3SPOTŘEBNÍ ZDRAVOTNICKÝ MATERIÁL
3.1Obvazový, krycí a fixační materiál
3.1.1gázy, komprese a rychloobvazy
3.1.2vata, tampony
3.1.3náplasti
3.1.4pletená sterilní a nesterilní obinadla
3.1.5elastická a pružná obinadla
3.1.6gelové obvazy a polštářky
3.1.7sádrové a zinkoklihové obvazy
3.1.8dlahy a bandáže
3.2Výrobky ze dřeva, kůže, pryže a textilu
3.2.1dřevo a papír
3.2.2kůže a pryž
3.2.3výrobky z parafínu
3.2.4textil tkaný i netkaný (perlan)
3.2.5prostředky pro inkontinenci
3.2.6hygienické prostředky
3.2.7kompresivní punčochy a návleky
3.3Výrobky ze skla, porcelánu, keramiky a kovu
3.3.1sklo laboratorní
3.3.2skla krycí, roztírací apod.
3.3.3varné sklo
3.3.4sklo sanitní (nemocniční)
3.3.5filtry a zkumavky
3.3.6láhve kapací, NTS, prachovnice
3.3.7porcelán a keramika
3.3.8plechové, kovové a smaltované výrobky
3.4Stříkačky a jehly
3.4.1injekční stříkačky
3.4.2injekční jehly
3.4.3inzulínové stříkačky a jehly
3.4.4inzulínové dávkovače , pumpy a zásobníky
3.4.5vakuované odběrové systémy
3.4.6speciální jehly (punkční, bioptické, atd.)
3.4.7akupunkturní jehly a pomůcky
3.4.8zařízení pro likvidaci jehel a stříkaček
3.5Šicí materiál
3.5.1šicí jehly
3.5.2catgut prostý
3.5.3catgut chromovaný
3.5.4hedvábí
3.5.5silon
3.5.6orsilon, tervalon
3.5.7speciální šití
3.6Výrobky z plastických hmot
3.6.1infuzní a transfuzní soupravy a sety
3.6.2katetry a kanyly
3.6.3cévky a sondy
3.6.4trubice a rourky
3.6.5hadičky spojovací a ventily
3.6.6vaky a sety pro klinickou výživu
3.6.7sběrné, jímací a močové sáčky a vaky
3.6.8dialyzační soupravy
3.6.9zkumavky, misky a ostatní
3.7Rukavice, ochranné pomůcky a dezinfekční prostředky
3.7.1rukavice chirurgické, operační
3.7.2vyšetřovací rukavice a prsty
3.7.3operační pláště, čepice, roušky, obličejové masky
3.7.4komplety prádla pro porodnice
3.7.5zdravotnické vyšetřovací prádlo a pomůcky
3.7.6dezinfekční prostředky a pomůcky na ruce a kůži
3.7.7dezinfekční prostředky a pomůcky na nástroje, předměty a povrchy
3.7.8ostatní ochranné prostředky
3.7.9obalový materiál
3.8Stomatologický materiál
3.8.1dentální kovo
3.8.2dentální chemie
3.8.3dentální dřevo, papír, pryž, textil
3.8.4dentální výrobky z umělé hmoty
3.8.5dentální výrobky ze skla
3.8.6dentální implantáty
3.8.7keramické a brusné výrobky
3.8.8speciální dentální materiál
3.8.9ortodontické prostředky
3.8.10pomůcky a potřeby ústní hygieny
3.9Implantáty
3.9.1z kovů
3.9.2z plastických a syntetických hmot
3.9.3ze dřeva
3.9.4z keramických hmot
3.9.5ostatní
3.10Speciální pomůcky
3.10ortopedicko-protetické pomůcky
3.10kompenzační a rehabilitační pomůcky pro zdravotně postižené
3.10masážní prostředky a přípravky
3.10antidekubitní systémy a rehabilitační lůžka
3.10optické omůcky a kontaktní čočky, pomůcky pro slabozraké a nevidomé
3.10pomůcky pro nedoslýchavé a neslyšící
3.10pomůcky pro stomiky
3.10gynekologické pomůcky a testy
3.10akupunkturní pomůcky
3.10pomůcky a prostředky pro diabetiky
4VYBAVENÍ LÉKÁREN A LÉKÁRENSKÝ SORTIMENT
4.1Vybavení lékáren
4.1.1projekce a výstavba
4.1.2lékárenský nábytek
4.1.3chladicí a mrazicí zařízení
4.1.4úpravny vody a vzduchu
4.1.5zdravotnická a laboratorní technika
4.1.6nástroje a pomůcky
4.1.7hardwarové a softwarové vybavení
4.2Léčivé přípravky
4.2.1tablety, dražé, kapsle
4.2.2injekce a infuzní roztoky
4.2.3kapky a roztoky pro vnitřní použití
4.2.4kapky a roztoky pro vnější použití
4.2.5masti, gely, krémy, pasty
4.2.6čípky, globule, vaginální tablety
4.2.7ostatní přípravky pro vnitřní a vnější použití
4.2.8séra, vakcíny, očkovací látky a krevní deriváty
4.2.9omamné a psychotropní látky
4.2.10homeopatika
4.3Lékárenský a doplňkový sortiment
4.3.1farmaceutické suroviny a chemikálie
4.3.2dezinfekční prostředky
4.3.3diagnostické přípravky
4.3.4komplement zdravotnického materiálu
4.3.5pomocný a obalový materiál
4.3.6stomatologické potřeby
4.3.7čaje a rostlinné přípravky
4.3.8vitamínové a minerální přípravky
4.3.9doplňky výživy a mléčné výroby
4.3.10kosmetika
5VYBAVENÍ VETERINÁRNÍCH PRACOVIŠŤ
5.1Základní vybavení a služby pro veterinární medicínu
5.1.1základní vybavení veterinárních ordinací, laboratoří a nemocnic
5.1.2nábytek pro veterinární zařízení
5.1.3dopravní a transportní technika
5.1.4hardware a software ve veterinární medicíně
5.1.5poradenské, vzdělávací a informační služby
5.1.6finanční služby a pojišťovny
5.2Přístrojové a materiální zabezpečení veterinárních pracovišť
5.2.1přístrojové zařízení, operační stoly a nástroje pro veterinární chirurgii
5.2.2měřicí zařízení a technika pro zvířata
5.2.3přístrojové vybavení a aparáty pro porody
5.2.4zařízení pro inseminační techniku a přenos embryí
5.2.5speciální přístrojové a materiální vybavení veterinárních laboratoří
5.2.6dentální přístroje a zařízení pro zvířata
5.2.7ostatní přístrojová technika pro veterinární medicínu
5.2.8veterinární nástroje a pomůcky
5.2.9spotřební zdravotnický materiál
5.2.10ochranné pomůcky a oděvy
5.3Farmaceutické přípravky a výživa zvířat
5.3.1léčivé přípravky pro verinární medicínu
5.3.2veterinární homeopatické přípravky
5.3.3biopreparáty, biofaktory, biostimulátory
5.3.4diagnostické přípravky
5.3.5farmaceutické suroviny a chemikálie pro veterinární medicínu
5.3.6dezinfekční prostředky
5.3.7krmiva a aditiva
5.3.8minerální a medikované krmné směsi a přísady
5.3.9konzervační látky a ochucovadla
5.3.10veterinární diatetika
6VŠEOBECNÉ ZABEZPEČENÍ A SLUŽBY PRO ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ
6.1Hardwarové a softwarové vybavení zdravotnických zařízení
6.2Kancelářská a komunikační technika
6.3Zabezpečovací technika a bezpečnostní systémy
6.4Projekce a výstavba ve zdravotnictví
6.5Zařízení pro kuchyně a veřejné stravování
6.6Zařízení prádelen a chemických čistíren včetně pracích a čistících prostředků
6.7Ostatní všeobecné materiálně technické zabezpečení (MTZ) zdravotnických zařízení
6.8Dopravní služby
6.9Laboratorní služby pro zdravotnická zařízení
6.10Dentální a protetické služby zubních laboratoří
6.11Ostatní speciální služby pro zdravotnická zařízení
6.12Zdravotní pojišťovny
6.13Lázeňská, léčebná a rehabilitační zařízení
6.14Poradenské, konzultační a školící služby
6.15Informační, propagační, inzertní a reklamní služby
6.16Nakladatelství a vydavatelství zdravotnické literatury
6.17Odborné a vědecké publikace, časopisy, přehledy a příručky včetně jejich prodejen
6.18Finanční, investiční a leasingové služby
6.19Nevládní neziskové organizace humanitárního zaměření pro zdravotně postižené
6.20Odborné komory, společnosti, asociace a sdružení ve zdravotnictví ČR